Gebruikersnaam
Wachtwoord
We zijn bekend met de problemen met NickServ, ChanServ enz. er wordt aan gewerkt!

Forum

Forum Updates
Christian 08-08-2011 (12:41)
Forum Updates

Hieronder ziet u de verdere berichten over het forum

Forum Updates

Below are the additional messages on the Forum
Christian 08-08-2011 (12:49)
Forum Opties

Het forum heeft bepaalde opties gekregen, dit zijn: topic toevoegen, categorie maken

Forum Options

The forum has given certain options, these are: add topic, category to
Christian 09-08-2011 (12:05)
Forum opties

Het is vanaf nu mogelijk:

- Een topic te rapporteren
- Een reactie op een topic te plaatsen


Forum Options

It is now possible:
- A topic report
- A response to a topic to post
Christian 22-08-2011 (14:58)
Profielen

Vanaf nu is het mogelijk leden te blokkeren op je profiel.
De wildcards van de subdomeinen zullen worden aangepast om de werking nog beter te maken.

Profiles

It is now possible for members to block your profile.
The wildcards for subdomains will be modified to the effect even better.
Christian 07-10-2011 (17:07)
Site Veranderingen

* De Chaterz Nederland website heeft sinds kort een verbeterde themasysteem, vanaf nu is het dus mogelijk een doorzichtig thema te kiezen
* De Chaterz Nederland website heeft sinds kort een verbeterde Wat doe ik? systeem, hier worden namelijk ook datums bij vermeld!

Sitechanges

* The Netherlands Chaterz site has recently improved theme system, now it is possible to choose a transparent theme
* Chaterz The Netherlands has recently improved website What do I do? system, here are dates for which is also mentioned
Christian 16-11-2011 (19:22)
Forum Discussies

Vanaf heden is het mogelijk het forum op de homepage te weergeven, je krijgt dan de 6 drukste en actiefste topics te zien.

Wil je kijken? ga naar home en klik op: Forum discussies
Opties
Advertentie

©2005-2021 Chaterz Nederland :: Gebruiksvoorwaarden :: Bug rapporteren :: Ondersteuning :: Adverteren :: Button generator
Nieuws / Updates Netwerk meldingen